S VYSOČINOU DO EVROPY    Kraj Vysočina

Kraj Vysočina - logo

S Vysočinou do Evropy

Výzva pro 1. kolo

1. KOLO

Začátek: 16. 10. 2017, 14.00 hodin

Konec: 19. 10. 2017, 14.00 hodin

Kolo má sedm otázek. Každá otázka má ze čtyř možností vždy jednu správnou odpověď ohodnocenou 2 body. V každém kole je bonusová otázka ohodnocená 5 body a dvě otázky jsou zadány v anglickém jazyce. Bodově hodnocena je také doba, během které jsou odeslány odpovědi na otázky. Správné odpovědi můžeš hledat na internetu, v encyklopediích a dalších informačních zdrojích. Není nutné odpovědět hned.

VÝZVA PRO 1.KOLO (PDF)



Testovací kolo skončilo

Správné odpovědi na otázky testovacího kola Ti sdělí kontaktní osoba z Tvé školy nebo se je dozvíš zde. Pokud se u Tebe vyskytne nějaký problém nebo se domníváš, že bychom měli o něčem vědět, zavolej na telefonní číslo 564 602 945 nebo napiš e-mail na voborska.d@kr-vysocina.cz.


Vyhlášení soutěže

Spolu se začátkem nového školního roku máš příležitost zúčastnit se 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Jedná se o vědomostní soutěž zaměřenou na geografii, historii, umění nebo významné osobnosti a události, které jsou spjaté s naším regionem. Můžou se do ní přihlásit žákyně a žáci středních škol, kteří se vzdělávají v denním studiu v oborech středních škol se sídlem na území Kraje Vysočina. Výjimku tvoří pouze žákyně a žáci nižších ročníků víceletých gymnázií. Soutěž se dělí na průběžnou část a finále.

REGISTRACE STUDENTŮ ZDE

Průběžná část probíhá prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz a zahrnuje pět kol. Úkolem soutěžících je správně a v co možná nejkratším čase odpovědět na otázky týkající se místopisu Kraje Vysočina. Při plnění tohoto úkolu využijí soutěžící svou dovednost práce s internetem a znalost anglického jazyka.

Přihlas se do soutěže, a pokud budeš patřit mezi třicítku nejúspěšnějších soutěžících, postoupíš do finále, které se koná 21. 3. 2018 v prostorách krajského úřadu Kraje Vysočina. Odměníme Tě hodnotnými věcnými cenami a trojlístek nejúspěšnějších soutěžících vyhraje dvoutýdenní kurz anglického jazyka ve Velké Británii, na který vítězové odcestují během letních prázdnin 2018.


Hodně štěstí přeje realizační tým.

Logo souteže S Vysočinou do Evropy Logo Kooperativa Logo NET4GAS, s.r.o.,